Aşındıkça Kirlenir

Kirlendikçe Aşınır 

 

 1 mikron, 2 mikron, 5 mikron DERİN FİLTRELEME SİSTEMLERİ ile yağınızı uzun süre kullanın, arızaları azaltın, makinenizi koruyun

    

 

TRAFO - TÜRBİN YAĞLARI FİLTRASYONU

EKONOMİK VE ETKİN ÇÖZÜMLER

 

1. Trafo Yağı Filtrasyon Cihazları (Su Tutucu ve Isıtıcı opsiyonlu)
2. Rejenerasyon Üniteli Filtrasyon Cihazları
3. Vakumlu Nem Alıcı Sistemler

 

1-TRAFO YAОI FİLTRASYONU VE SU TUTUCUSU

Trafo yağında oluşan ince kirletici partiküller ve solda bu yağın filtrelenmiş görünümü

Sağdaki trafo yağ numunesinin solda nemi alınmış görünümü

Trafo yağları içerisinde zamanla oluşan nem ve çok ince kir partikülleri yağın yalıtıcılık özelliğini zayıflatır. Yağın değişim süresini beklemeden bakım amaçlı filtrasyon sistemimizle yağı çok ince partikül düzeyinde temizleyebilir, oluşan nemi, düşük maliyetlerle, alabilirsiniz. Böylece yağ ömrü uzar, yağ daha geç yıpranır, trafonun serviste kalma performansı iyileşir.

 

Trafo Bakım Ãœniteleri
Trafo yağlarının boşaltılmadan, çalışırken temizlenmesi ve suyunun alınması için filtrasyon-su tutucu- ısıtıcı üniteleri ile techiz edilmiş filtreler etkin ve kesintisiz bir performansı garanti eder.

 

 

2-TRAFO YAОI REJENERASYONU 

Yukarıda; kullanılmış trafo yağı; Sağda: bu yağın rejenere edilmiş durumu

Sağda: Kullanılmış trafo yağı;

Solda bu yağın rejenere edilmiş hali  

 

2-VAKUMLU NEM ALMA-FİLTRASYON SİSTEMLERİ 

 

TÜRBİN YAĞ FİLTRASYONU (GAS/BUHAR TÜRBİNLERİ - RÜZGAR JENERATÖRLERİ)

Türbin yağlarının temiz ve kuru olması büyük önem taşı; nem ve kirlilik oksitlenmeyi hızlandırır ve yataklara zarar verir.

Oksidasyon yan ürünleri, balçık ve kir oluşumu, pas, vernik gibi birikimler yağ içerisinde birikerek soğutucu serpantin ve yatak yüzeylerini kaplarlar. Yetersiz soğuma nedeniyle oksitlenmeye yol açarak yağda yıpranmayı hızlandırırlar.

 

Türbin yağı: sağda kirli yağ ve solda bu yağın temizlenmiş hali. 

Kir ve yağda oksidasyon yan ürünleri yağ viskozitesini artırır ve yağın ısınarak daha da oksitlenmesine neden olur. Normal çalışma sıcaklığının her 10 derece yükselmesi reaksiyon hızını ikiye katlar, yani yağ ömrünü yarıya düşürür.

Yağ soğutucu ve yataklar vernik ile kaplanarak soğumayı önler, yatağa zarar verir. 

Türbin istasyonlarında çalışan filtrasyon üniteleri. Bu üniteler su tutucu ve ön ısıtıcı ile techiz edilebilirler. Ex-proof türbin yağ filtrasyon ürünleri Türbin yağ filtrasyonu için teslim edilmiş filtrasyon üniteleri

           

RÜZGAR JENERATÖRLERİ YAĞ FİLTRASYONU VE SU AYIRMA ÜNİTELERİ

Rüzgar jeneratörlerinin yerden 100 metreye varan yükseklilerde ve rüzgarın çok şiddetli estiği ortamlarda kurulu olması, değişken sıcaklık aralıklarında çalışıyor olması bakım ve onarım işlemlerini, oldukça yüksek maliyetli  ve zahmetli hale getirmektedir. Sık yağ değişimi, yağın maliyetinin ötesinde, güç ve maliyetli bir işlemdir. En başta gelen sorunlar:

1- Aşınmalardan ve toz girişinden kaynaklanan Partikül Kirliliği

2- Sisteme nem ve su girişi

3- Dişli yağlarında oksitlenme ve verniklenme

   Rüzgar Türbini Dişli Kutuları için Gerekli Kirlilik Sınır Değerleri

Örnek Ölçümleri Yapılacak Yağın Yeri

ISO:4406 Beklenen Temizlik Düzeyi

Dişli kutusuna koyulmadan önceki temizlik

16/14/11

En az 2 mikron filtrasyon

Fabrika testlerinden sonra dişli kutusundaki yağ

17/15/12

En az 2 mikron filtrasyon

Servis sırasında dişli kutusunda olması gereken

18/16/13

En az 2 mikron filtrasyon

Sağda emülsiyon halinde yağ ve bu yağın neminin alınmış hali. Yağda serbest veya emülsiye halde su yağı yıpratır ve parçalara zarar verir.