Aşındıkça Kirlenir

Kirlendikçe Aşınır 

 

 1 mikron, 2 mikron, 5 mikron DERİN FİLTRELEME SİSTEMLERİ ile yağınızı uzun süre kullanın, arızaları azaltın, makinenizi koruyun

    

İŞ MAKİNELERİ HİDROLİK YAĞI FİLTRELEME SİSTEMLERİ

- Hidrolik Sistem Yağları

- Motor Yağları

- Dişli Yağları

- Yakıt Sistemi

 

 

İş makineleri, yol-dışı mekanlarda, tozlu ortamlarda 350 barı bulan yüksek basınçlarda çalışan makinelerdir. Bu basıncı üretmek ve korumak zorunda olan pompa, valf, silindir gibi hidrolik donanım kirliliğe aşırı duyarlıdır.

Mobil ekipman olmaları nedeniyle, görece düşük yağ miktarlarıyla yüksek debilerde çalışmak durumunda olan makinelerde yağ haznesi 200 litre kadar, yağ debisi dakikada en az 450 litre kadardır. Yağda kirlenme hızlı olur, filtrasyon sisteminin bu kirliliği hızlı ve etkin bir şekilde alması gerekir.

Kirlilik analizlerinde ISO4406 veya NAS1638 Standartlarına -AS4059 ile değişti- göre ölçüm yapılır. Bu standartlar kirletici partikülleri 4-6 ve 14 mikron boyut aralıklarında sayar. 10 mikron üzeri kirlilik tamamen tutulsa bile 4 ve 6 mikrondan büyük partiküllerin 10 mikron filtreden geçerek yağda yoğunlaşması nedeniyle kirlilik limitleri aşılmış olur. Yağ fiziksel ve kimyasal ömrünü doldurmadan kirliliğin risk oluşturması nedeniyle makine ekipman üreticilerinin gaanti koşulları gereği değiştirilmek zorundadır)

OEM filtreler en ince 10 mikrondur, daha ince kirliliği tutamazlar. İnce kir partikülleri hem kirlilik değerini yükseltip yağ değişimine yol açar ve hem de pompa ve valflerde hassas çalışma boşluklarına girebildiğinden aşınmaya neden olurlar.

Yol makinesi hidrolik yağı solda makineden çıkan ve sağda filtremizden geçmiş hali (dibe çökmeyen ince partiküller yağda ton farkı olarak görülürler)
 

ÖNEMLİ: 

1- Yeni yağ temiz değildir; genellikle NAS9-10 mertebesinde kirlidir (pompa ve vallflerin kirlilik sınırında). Makineye ilk doldurmada yeni yağın 2 mikron filtre edilmesi gerekir.

2- Yağ değişimi temizliği garanti etmez: Hidrolik sistemde kullanılan yağın %65-75 kadarı depoda, %25-35 kadarı ise hidrolik tesisatta (silindirler, boru ve hortumlar) kalır. Yağ değişiminde bu kirli yağ yeni yağ ile karışır.

 

AVANTAJLARINIZ

- Hidrolik yağ ömrü uzar (İş makineleri için 5000 saati rahatlıkla bulacaktır; endüstriyel tesislerde yağ ömrü daha da uzun olacaktır)

- OEM hidrolik filtre elemanlarının ömrü uzar

- Hidrolik arızalar en aza iner (Hidrolik sistemlerde arızaların %80 nedeni KİRLİLİKTİR)

- Pompa, valf, silindir gibi  hassas donanımda aşınmalar en aza iner

  NAS10 ve NAS8 kirlilik düzeyleri arasında görünüm farkı.

 

 

 

İŞ MAKİNELERİNDE HİDROLİK YAĞ FİLTRE UYGULAMALARI

         
Makine Üzerine By-Pass Uygulama Mobil Bakım Amaçlı Filtrasyon Ünitesi

FLUSHING ve BAKIM ÜNİTESİ olarak mobil filtrasyon cihazları kullanılarak hidrolik yağların haricen temizlenmesi mümkündür.

Özellikle pompa ve hidrolik sistemde hasarlar sonucu tesisata parça girme riskine karşı hidrolik devrenin ayrı kısımlar halinde harici olarak filtre edilerek tesisatın temizlenmesi gerekir.

Solda JCB ekskavatörde 1400 saat çalışmış yağ. Sağda HMK220LC ekskavatörde yukarıdaki by-pass filtre ile 5000 saat çalışmış yağ. Bu yağ NAS7 kirlilik düzeyindedir ve kullanılabilirliği analizlerle kontrol edilmiştir.

Solda Afyon tünel inşaatında çalışan kırıcılı ekskavatör yağının 250 saatte aldığı görünüm. Sağda; bu makineye on-line by-pass olarak 2 mikron filtre bağlanmasından sonra yağın aldığı görünüm. Yeni yağdan daha berraktır.

 Hidrolik tankın kendi içerisinde temizleme: Tankın yağ kapasitesinin en az 7 katı kadar yağ filtreden geçmiş olmalıdır. Örnek: 200 litrelik yağ tankında filtreden çıkan yağı aynı tank içerisine döndüyorsanız, filtreden en az 1400 litre yağ geçmiş olana kadar filtre çalıştırılmalıdır.

On-line uygulamada hidrolik yağ sürekli temiz muhafaza edildiğinden aşınmalar ve hidrolik sistem arızaları en aza iner, makine duruşları minimize edilir.

MAKİNE ÜZERİNE BY_PASS UYGULAMA AVANTAJLARI

- Hidrolik yağ ömrünü 5000 saate çıkarabilirsiniz (Yağ prototip testlerinde yağ ömrü en az 6000-8000 saat olaral verilir. Erken değişim nedeni OEM filtrasyon sistemlerinin 10 mikron altını temizleyememesidir. Kirlilik analizlerinde ISO4406 veya NAS1638 Standartlarına -AS4059 ile değişti- göre ölçüm yapılır. Bu standartlar kirletici partikülleri 4-6 ve 14 mikron boyut aralıklarında sayar. 10 mikron üzeri kirlilik tamamen tutulsa bile 4 ve 6 mikrondan büyük partiküllerin 10 mikron filtreden geçerek yağda yoğunlaşması nedeniyle kirlilik limitleri aşılmış olur. Yağ fiziksel ve kimyasal ömrünü doldurmadan kirliliğin risk oluşturması nedeniyle makine ekipman üreticilerinin gaanti koşulları gereği değiştirilmek zorundadır).

- OEM filtre eleman ömrü 3-4 kat uzar (sadece by-pass filtre elemanı 1000 saatte değiştirilir. 2 mikron by-pass filtreler yağı sürekli temiz tuttuğundan OEM filte elemanlarının kirlilik yükü azalır).

- Makine çalıştığı sürece yağ sürekli bir temizlie tabi tutulduğundan Hidrolik sistemde pompa-valf-silindir aşınmaları en aza iner; arızalar azalır.

- Yağ atık ve bakım işçiliği ve maliyetleri düşer.

 

İŞ MAKİNELERİ DİFERANSİYEL VE AKS BAŞI YAĞLARI FİLTRASYONU

Aşınmalar sonucu yağda biriken metal partiküller ve ortamdan giren toz (silisyum) dişlilerde aşınmayı hızlandırır. Mobil filtasyon cihazı ile dişli yağları temizlenerek yağ ömrü uzatılabilir, dişlilerde aşınmalar en aza indirilebilir. 

 

İŞ MAKİNELERİ MOTOR YAĞLARININ FİLTRASYONU

Aşınmalar sonucu yağda biriken metal partiküller ve ortamdan giren toz (silisyum) dişlilerde aşınmayı hızlandırır. Mobil filtasyon cihazı ile dişli yağları temizlenerek yağ ömrü uzatılabilir, dişlilerde aşınmalar en aza indirilebilir.