Andka Kirlenir

Kirlendike Anr 

 

 1 mikron, 2 mikron, 5 mikron DERN FLTRELEME SSTEMLER ile yanz uzun sre kullann, arzalar azaltn, makinenizi koruyun

    

KIZARTMA YALARI FLTRASYONU

Yalar Daha Uzun mrl ve Kzartmalar Daha Salkl

 

SZME LEM, YAIN TEMZLENMES N YETERL DELDR; FLTRASYON GEREKR

 

Kzartma yann temizlenmesinde pek ok uygulamada SADECE szme ilemi yaplr. Bu ilem yan ince krntlardan temizlenmesi iin yeterli deildir.Szme ilemi, yan kendi arl atndaszme yapan maddeden gemesi ilemidir. Bu uygulamada ya ierisindeki kat paracklar szge malzemesinin gzenekleri ierisinden geemeyerek szge nnde kalrlar.

ANCAK: Szge medyasnn gzenekleri en incesi ancak 25-30 mikron kadar olabilir (yukardaki kat malzeme gibi); (daha ince mikron hassasiyetinde olan szme elemanlar kullanlrsa ya kendi arl ile bu gzeneklerden geemez); ancak daha ince partikller rahatlkla gzeneklerden geer ve dibe kelmeden ya ierisinde asl kalrlar. nsan gz ancak 40 mikron ve zerindeki byklkleri
grebilir. Bunlar kzartma prosesi srasnda yada asl kalarak karbonlaacak ekilde yanar, hem ya mrnn ksalmasna neden olurlar,
hem de kzartma zerine yaprlar ve sonuta salk riski olutururlar. nce partikllerin dibe kmesi uzun zaman alr (2-3 gn beklemek
gerekebilir).

FLTRASYON ANCAK BASIN ALTINDA SALANABLR:
Szge malzemeleri daha ince gzenekli seilirse ya filtre malzemesi ierisinde kendi arl ile geemez; geebilmesi iin bir miktar basn altnda sevk edilmeleri gerekir. Bu nedenle SZME yeterli olmaz, FLTRASYON ilemi gerekir.

 

YA ERSNDE GZLE GREMEDMZ KIRINTILAR
Aadaki ya rnei analizinde yadaki ince krntlar (partikller) eitli boyut aralklar iin analiz edilmitir. Burada 25 mikron ve daha kk olan partikller szgelerin tutamad yada kalan partikllerdir.

 
stte:solda; kzartma ya ve ayn yan filtreden bir kez ve birka kez gemi durumu
Solda:Bu yan analizi sonucu ierisinde bulunan partikl byklkleri ve partikl saylar

ISO4406 standardna gre partikl saymlar farkl partikl boyutlarna gre 100 ml birim ya ierisindeki
partikl saylar olarak belirlenir.

Kullanlm yada 25 mikron alt byklkte partikl says 146,343 iken filtrelendikten sonra bu say 9,843 e dmektedir. Yani %95 azalma salanmaktadr

 

YA MRN UZATMAK VE KIZARTMA KALTESN KORUMAK N ZM: FLTRASYON
 
Szgelerin tutamad incelikteki gzle grlemeyen partikller yanarak yada bozulmay (ASTLENME) hzlandrrlar, bu partikller kzartma zerine yaparak tad bozar ve salk riski (mide ve mesane kanseri) yaratr.  st sol resim: Kullanlm ya sada ve solda bu yan filtrelenmi durumu. st sadaki resimde filtrelenmemi numunede 1 hafta sonra dibe kelen tortu grlyor.

 

200 0C scaklkta kzartma yan scak halde filtrelemek iin filtrasyon nitesi. Filtre gvdesi, pompa ve hortumlar paslanmaz elik. Kee ve contalar vitondur. 2 mikron ince filtreden nce ya 50-25-10 mikron kademeli n szge grubundan geer. Bunlar temizlenebilir tip filtrelerdir.
Soldaki fotografta ili kfte kzartma ya.

Sadaki fotografta ayn yan filtre edilmi hali.

  

 

 

KIZARTMA YAI REJENERASYONU

Kzartma prosesleri iin tavsiye edilen salkl proses scakl 180 0
dir. Yksek scaklklarda yanma sonucu ya iersinde doymu yalarn
oran ykselir. Bu deerler yadaki asit saysn ykseltir. Ya tekrar kullanldnda bu istenmeyen doymu yalar da ypranmay hzlandrrlar.
Rejenerasyon ilemi ile bu trans yalar kil filtreler ierisinde doal yntemlerle emilerek asit saylarnda dme salanr; bu fark yada renk ve koku deiimi ile de gslemlenir.

DKKAT!!:
Renk ac kimyasallar salk iin zararldr. Bu ilem asla bir rejenerasyon deildir, nk yadaki sitlenmede bir deiim grlmez.

 

FLTRASYON NTELER

Scak Uygulama: Kzartma prosesi srasnda veya kzartma tamamlandktan sonra yan soumasn beklemeden scak/kzgn halde iken filtre edilebildii uygulamadr.

Muhtelif kapasitelerde ya filtre niteleri: Ana szme unsuru ince filtre olup yan belli bir basna altnda elemanlardan gemesi salanr. nce filtreden nce kullanlan temizlenebilir szgeler filtrenin erken tkanmasn nler.

10 L/Dak scak ya filtrasyon cihaz. Soldaki nite rejenerasyon nitesi, sadaki filtredir.

10 L/Dak scak ya filtrasyon cihaz.

 

RN KAPASTE ALIMA SICAKLII  N SZGELER EM SZGEC ELEKTRK SSTEM

PUCO-MF1

10 L/Dak

80 0C veya 200 0C scakla gre alminyum veya paslanmaz elik pompa

Ayn gvde ierisinde veya partikl yapsna gre mstakil n filtre yapsnda olabilir:

50-25-10 mikron 

Ya haznesi altna, veya emi hatt zerine uygun kapasitede:

220 / 380 VAC; motor gc kapasiteye gre; termik koruyucu sistem

PUCO-MF2

20 L/Dak

PUCO-MF4

40 L/Dak

PUCO-2MF4

80 L/Dak