Aşındıkça Kirlenir

Kirlendikçe Aşınır 

 

 1 mikron, 2 mikron, 5 mikron DERİN FİLTRELEME SİSTEMLERİ ile yağ ömrünü uzatın, arızaları azaltın, makinenizi koruyun

DİFERANSİYEL, DİŞLİKUTUSU - PORYA YAĞLARI FİLTRASYONU

Yağlarınızı her zaman temiz tutun

 

Normal olarak dişli kutusu yağları için araç/ekipman üzerinde filtrasyon sistemi bulunmaz,bakım programında öngörülen sürelerde değiştirilirler.

Etkin bir filtrasyon ve yağ şartlarının izlenmesi ile yağın istenen temizlik düzeyinde korunması ve katkı paketi ömrüne bakarak bir bakım programı izlenebilir. 

Aşınma metaller (demir) ve ortamdan giren toz dişlilerin çalışması esnasında dişler arasında çalışarak ezildiklerinden bu partiküller hem ince bir şekilde öğütülürler, hem de dişli yüzeylerinde aşındırıcı etki yaparlar.  Diğer önemli bir sakınca da yataklarda meydana gelen zararlardır (kaymalı ve rumanlı yataklar çok temiz yağ ile yağlanmalıdır). 

Kirlilik aşınmayı hızlandırdığından yağ daha da kalınlaşır ve ısınır. Bu da yağdaki kimyasal katkıların hızlı ölmesi ve yağın aşındırıcılığının artması anlamına gelir. Aşırı sıcaklık yağa zarar veren etmenlerin başında gelir. 

Kirlilik;

- dişlilerde ve yataklarda aşınmayı artırır

- kirlilik kirliliği körükler, 

- yağ daha viskoz hale gelir ve ısıyı atamaz, akışkanlığı azalan yağ soğutma görevini de yeterince yapamaz ve yağ zarar görür..

Dişliler toz nem gibi çevresel etkilere açıktır..

Yukarı solda: Kırıcı dişli yağı: Sağda filtre edilmiş hali. Bkz Video>>>

 

Dişli yağlarının yüksek viskozitede olmaları nedeniyle, filtrelerden akışı kolaylaştırmak için ısıtıcı kullanımı gerekebilir.

 

Maden ocaklarında kullanılan araç ve işmakineleri: 

  Aşınmış metaller ve çevreden giren toz, yüksek viskoziteli yağ içerisinde asılı kalarak dişliler arasında aşınmayaı hızlandırırlar. Bu ekipman yağlarının sık periyodlarla temizlenmesi yağın yıpranmasını geciktirecek, ekipman ömrünü ve performansını iyileştirecektir.

  Bakım amaçlı filtrasyon cihazları ile periyodik temizlik yapılması ekipmanı aşınmadan ve arızalardan koruyacaktır.

Filtrasyon cihazları ile dişli yağlarının temizlenmesi