Hidrolik İş Makinesi Yağları

Dizel motor yağlarının OnLine ve OffLine temizlenmesi

Yakıt Filtreleme (OnLİne ve OffLine)

Trafo Yağları Uygulaması

Pişirme Yağı Uygulamaları

Endüstriyel Uygulamalar (Pres ve Tezgah Yağları)

Maden ocakları/İnşaat Uygulamaları

Ziraat/Gemicilik Uygulamaları

 

 

UYGULAMALAR

 

 
       
       
   
 

 

DENEMELER      

 

2 mikron filtreleme farkı: Zaman içerisinde yağda biriken ve süspansiyon halinde yağda asılı kalan 10 mikron altı kirliliğin alışılagelmiş filtreleme yöntemleri ile temizlenememesi sonucu (yağın fiziksel ve kimyasal özellilerinin henüz normal olmasına karşın) yağ değişimi zorunlu olmaktadır. 2 mikron filtreleme ile bu yağ makine imalatçısının ihtiyacı olan temizlik düzeyinin sağlanmasına yol açar (NAS7 den daha temiz).

   

 

Yukarıdaki resimde demir çelik sektöründe uygulamada dişli kutusu yağının tezgahtan çıkan kirlenmiş hali ile  filtremizden süzüldükten sonraki (filtreye giriş ve filtreden çıkış renk farkları) hali görülüyor.

Pres yağının filtremizde temizlenmesi öncesi ve sonrası.

 

İş makinesi yağı ömrü 5000 saate kadar uzuyor (Sağda Nas 8 mertebesinde hala kullanılabilir raporu verilmiş yağ. Solda 1400 saat başka bir iş makinesi hidrolik yağıdır (Bu makine üzerinde başka bir by-pass filtre vardır)

 

TRAFO YAĞI

Yan resimde sol bardakta kirli trafo yağı görülmektedir.

Ortadaki fotograf 2 mikron filtre ile bir kademe filtreleme sonucu elde edilen yağ görülmektedir.

Sağdaki fotograf bu yağın 2. kez 2 mikron filtreden geçirilmesi sonucu elde edilen berraklık farkını göstermektedir.

Daha büyük görmek için resme tıklayın

HİDROLİK PRES YAĞI

Hidrolik presten çıkan yağın 2 mikron filtrelenmesi ile elde edilen yağ temizliği

Yeni yağ ne kadar temiz?  Kullanılmamış kanola yağı  ile filtreleme sonrası fark

     

Rafine halde, kullanılmamış yeni kanola yağı ve aynı yağın Mikron filtre sistemi ile süzülmüş durumu.

 

 
Solda süzülmemiş yeni kanola yağı, sağda Mikron filtresi ile süzülmüş yeni yağ.

içerisindeki partiküller (koyu renkli benekler) ve katı madde oluşumları (açık renkliler).

(NOT: Daha iyi görünmesi için resmin kontrastı artırılmıştır)

Filtrelenmeden önce       Filtrelendikten sonra

 

Solda yeni kanola yağı örneği, sağda aynı yağın filtremizden geçmiş hali

 

 

 

 

 

 

Süzülmemiş kanola yağı 

Sağda: Yeni kanola yağı filtre ile süzüldükten sonra renkteki açılma görülüyor.

  

   

 

  A- KULLANILMIŞ DİZEL MOTOR YAĞI

 

Dizel motorundan alınan kullanılmış motor yağı ile aynı yağın MikronFiltre filtre sistemi ile filtrelenmiş halinin görünümü. Resimlerden de görüldüğü gibi kullanılmış yağ bardak dibinde tortu bırakırken aynı yağın filtrelenmiş numunesi tortu bırakmıyor. Filtrelenmemiş yağın bulunduğu bardaktaki beyaz noktalar, katı ve iri partiküller mevcudiyetini göstermektedir.

 

Motor yağının kullanım ömrünü belirleyen en önemli faktörler TBN, viskozite, silisyum (toz), aşınmış metaller ve KURUMdur.

Analizler, TBN ve viskozite değerleri normal olsa da toz ve aşındırıcılar ile kurum oranının artmasının yağ değişimini gerektirdiğini göstermektedir.  Motor aşındıkça ve yakıt içerisindeki kükürt oranı arttıkça yağda kurum oluşumu da hızlanır.

Artan kurum, aşınmış metaller

ve toz parçacıkları ile birlikte yatak aşınmalarını hızlandırırlar.

Kullanılmış motor yağı içerisinde oluşan çökelmiş tortu görülüyor.

Filtrelenmiş yağ numunesi; kurum, silisyum ve aşınmış metal oranlarında düşüş meydana gelir.

     
Kirli ve filtrelenmiş numunelerin bulunduğu bardaklar bir gün için süzülmeye bırakıldıktan sonra bardak dibinin görünümleri.

Soldaki numunede yağdaki partikül kirlenmesi bardak dibinde dumanlı bir görünüm bırakırken, sağdaki filtre ile süzülmüş numunede bardak dibi berrak kalmıştır.

Bu örnek  filtreleme sisteminin ne derece etkin bir filtreleme sağladığının örneğidir.

     
Solda kaba kurumu (tortusu alınmış kirli motor yağının fincanda görünümü

Sağda bu yağın 2 mikron filtreden geçirilmiş hali (sığ fincanda berraklık farkı, 2-10 mikron arası parçacıkların temizlenmiş hali) görünmektedir

Resmi büyük görmek için tıklayın Resmi büyük görmek için tıklayın

sayfa başına