Aşındıkça Kirlenir

Kirlendikçe Aşınır 

 

 

      DERİN FİLTRELEME SİSTEMİ HAKKINDA

    

Yüzey Filtre Elemanı (Kıvrımlı selüloz filtre elemanları alışılagelmiş filtre kartuşları

Derin Filtre Kartuşu

Filtre kartuş sargılarından yağ akışı

 

Avantajları

- İnce kir partikülleri derin sargı tabakaları içerisinde daha iyi tutulur.

- Filtrasyon yüzeyi, yani kir tutma miktarı yüksektir.

- Kartuş ömrü çok daha uzundur.

- Filtrenin dolması halinde delinme/tünellenme riski yoktur; aksine filtreleme hassasiyeti yükselir.

 

Yüzey filtrelere göre farklılıklar;

- Basınç düşümü yüksek olduğundan (yağ geçişine direnç yüksektir) tam akışlı filtre olarak kullanılamaz. Genellikle off-line filtreleme ünitesi veya by-pass olarak kullanılırlar.

- Süzme kapasitesini artırmak için filtre yüzeyinin büyük olması gerektiğinden verili bir kapasite için maliyetleri yüksek görülebilir.

Yüzey filtre kartuşları hidrolik makine ve ekipmanda OEM olarak kullanılan kartuşlardır. Kesintisiz bir çalışma için (filtrelerin sık tıkanmaması ve yüksek debilerde süzme yapılabilmesi için) bu tür filtreler kullanılmaktadır.

Bu kartuşların süzme yetenekleri kısıtlıdır ve tıkanmış halde çalıştırılmaları halinde delinme/tünellenme meydana getirerek süzme verimliliğini düşürürler.

Filtrelerin patlamaması için devre üzerinde basınç emniyet valfleri kullanılır. Ancak bu valflerin açılması

Derin filtre kartuşu

Sayfa Başına Dön

 

 

 

  Mikron Filtre Sistemi Hakkında

Derin Filtreleme Nedir?

  Sisteme Uygulama Yöntemleri

FTA filtreleme sistemleri makine üzerine by-pass ya da off-line olarak bağlanırlar ve uygun bir yöntem ile yağlama devresinden veya tanktan altıkları yağı 2 mikron mertebesinde filtre ederek tanka geri döndürürler. Uygulamalar yağın/yakıtın temizliğinin %80-95 mertebesinde temizlendiğini göstermiştir ..>>>  

Elemanların şekil ve kapasitesine göre 2 tür filtreleme sistemi vardır:

1- Yüzey Filtreleme     2- Derin Filtreleme

OEM olarak araçlar/ekipmanlar üzerinde verilen sistemler sathi filtre elemanları kullanırlar ve bunların süzme alanları sınırlı olduğunda 10 mikron altında süzme yapamazlar......>>>

 

1- By-Pass Bağlantı

2- Off-Line bağlantı

3- On-Line Bağlantı (Yakıt Sistemi)

By-pass bağlantılarda ya yağ devresi üzerine entegre edilirler, ya da ayrı bir pompa/motor ünitesi ile bağımsız olarak bağlanırlar.

 

  MİKRON FİLTRELEME SİSTEMİ NEDİR?

 

  KAZANIMLARINIZ NEDİR?

     

Motor yağı, hidrolik yağı ve yakıt filtreleme sistemlerinde kullanılan OEM filtreler 10 mikron altında süzme yapamazlar. Yağlarda asıl kirleticiliği yapan parçacıklar 3-10 mikron arası partiküllerdir. Çalışma sürecinde bu kirleticiler birikerek hassas çalışan hidrolik valf, enjektör gibi komponeleri tıkarlar, motor yataklarında aşınmaya neden olurlar.

Yakıt sistemlerinde enjektörler 5 mikronluk hassas toleranslarla çalışırlar ve 10 mikron altı paçacıklar enjektörlerde tıkanmaya ve aşınmaya neden olarak enjektörlerin damlatmasına

neden olurlar. Yanma tam  olmaz, güç kaybı olur ve zehirli egzost emisyonlarına yol açar; öte yandan kompresyon kaçağı nedeniyle kartere sızan yanmamış yakıt su buharı ile birleşerek asitleşmeye neden olur ve yağın ömrünü azaltır.

Hidrolik sistemlerde ve motor yağlarında 10 mikron altı parçacıklar zamanla birikerek yağın kalınlaşmasına ve bundan ötürü aşırı ısınmasına neden olur. Normal çalışma sıcaklığının 10 derece üzerinde ısınan yağın ömrü yarıya düşer. Makine ve ekipman imalatçıları kullanıcıların uyması gereken temizlik düzeyini ürün spesifikasyonlarında belirtirler. Örnek olarak, hidrolik kumanda valfi üreticileri yağ kirlilik düzeyi olarak NAS 9 veya daha temiz yağ kullanımını şart koşarlar.

Dizel motor yağlarında aşındırıcı metaller yanı sıra yağdaki tortu (kurumlaşma) düzeyi önemli bir faktördür. Yanma sırasında kompresyon kaçakları nedeniyle kartere giren yanma artıkları yağda kurumlaşmaya neden olur. Dizel motorlarında bu tortunun (çözünmeyen maddeler - %wt) 2.5 üzerinde olmaması istenir.

 Mikron Filtre Sistemleri, DERİN FİLTRELEME olarak adlandırılan filtreleme yeteneğine göre tasarlanmıştır ve OEM filtre elemanlarına göre çok daha hassas filtreleme olanağı sağlarlar. Mikron filtre uygulamalarından elde edilen sayısız deneyim, yağ temizlik düzeyinin ilk temizlikte 2-3 kademe temizlendiğini göstermiştir (NAS1638 veya ISO4406 standartlarına göre 2-3 kademe temizlik %80-95 mertebesinde bir temizliğe tekabül eder).

sayfa başına
 
 
DERİN FİLTRELEME NEDİR?

 

Alışılagelmiş OEM filtrelerin elemanları pileli (kıvrımlı) malzemeden yapılır ve süzme yüzeyleri elemanın çevresel açılımının sağladığı alanı kadardır (Yuvarlatılmış bir sayfa kağıt gibi). Bu sistemlere YÜZEYSEL FİLTRE ELEMANLARI denir. Elemanın filtreleme alanı kağıdın yüzeyi kadardır ve süzme derinliği kağıt eleman kalınlığı ile sınırlıdır.

 

 

 

 

Sistemden 2 temel kazanımınız olacaktır:

1- Tasarruf

2- Koruma

  1- Nereden - Nasıl Tasarruf Sağlarım
a) Yağ tüketim maliyeti:
  Yağ ömrünün 5-8 kat uzaması nedeniyle yağ değişim maliyeti düşecektir
b) OEM filtre ömrü uzayacaktır
  (Mikron filtrelerinin 2 mikron süzme kapasitesi nedeniyle  OEM filtrelerin kirlilik yükü azalacaktır
c) Yağ değişim maliyeti:
  Yağ ömrünün uzaması nedeniyle yağ değişimi için gerekli servis dışı kalma ve personel giderleri düşecektir.
d) Atık yönetim giderleri:
  Yağ ömrü uzayınca atık miktarı ve atıkların yönetim (atıklardan kurtulma) maliyetleri de düşecektir.
e) Araç ve ekipmanın serviste kalması:
  Yağ değişimi nedeniyle araç/ekipmanın servisinin durması ve kirli yağın neden olacağı  makine/ekipmanda arıza olasılığı en aza inecektir.
e) Yakıt sistemlerinde tasarruflar:
 

Yakıt giderlerinde %3-7 arası tasarruf, enjektör bakım onarım giderlerinde düşme

 

  2- Makine/Ekipman Nasıl Korunur
a) Hidrolik sistemlerde:
 

* Hidrolik yağın %80-95 temizlenmesi nedeniyle yağın kalınlaşması ve aşırı ısınması önlenir.  Böylece yağın oksitlenmesi yavaşlar.

* Mikron filtre elemanları %0,5 e kadar suyu tutarlar, sisteme su girişi nedeniyle yaşanacak sorunlar en aza iner.

* Hidrolik/servo valflerin ince toleranslarla çalışması nedeniyle tıkanmaların önüne geçilir

* Hidrolik silindir milleri ve keçelerinde aşınmalar, dolayısı ile yağ kaçırma ve su girişi en aza iner.

* OEM elemanların temizleme yükü azalır ve ömürleri uzar

b)

Dizel motorları:

 

* Silisyum, metaller ve özellikle yağda oluşan kurumlaşmanın (tortu) alınması nedeniyle motor yataklarında ve sürtünen parçalarda  aşınma en aza iner, yağ pasajlarında tıkanma önlenir.

* Yağın tortusunun alınması nedeniyle yağın kalınlaşması ve aşırı ısınması önlenir, böylece yağ katkıları korunur, TBN (toplam baz sayısı) değeri iyileşir.

* OEM elemanların temizleme yükü azalır ve ömürleri uzar

c)

Yakıt sistemleri:

 

* İnce toleranslarla çalışan enjektörlerde tıkanma ve aşınma azalır, yakıt damlatması önlenerek yanma verimi artar

* OEM elemanların temizleme yükü azalır ve ömürleri uzar

* Egzost emisyonları düşer, verimli bir yanma sağlanır

Derinleme filtre sisteminde pamuk eleman rulo şeklinde sarımlıdır. Bu nedenle çok daha yüksek bir süzme alanı sağlar. Filtrasyon derinliği ise elemanın çap derinliği boyunca yapıldığından çok daha verimlidir.

Filtreleme sürecinde yüzeysel filtreleme yapan OEM elemanda kıvrımlı kağıt elemanın kalınlığınca süzme yapılırken; Rulo sarımlı derinleme süzme sisteminde, yağ, filtre elemanının derinliğince süzülmeye tabi olur ve derinleme bir filtrasyon sürecinden geçer. Analizler, Mikron derin filtreleme kartuşlarının OEM filtre sistemi üzerine uygulamalarında mevcut kiri %80-95 arasında temizlediğini ortaya çıkarmıştır.

 

Standart Kıvrımlı OEM filtre elemanı (Yüzesel Filtreleme)

Derinleme Filtre Sistemi filtre elemanı ve yağ geçişi

sayfa başına

  

 

 

1- By-Pass Bağlantı (Hidrolik yağ ve dizel motor yağlarında, sisteme paralel bağlanır)

2- Off-Line bağlantı (Araç üzerinde müstakil bir pompa/motor ile ya da araç dışında seyyar bir ünite ile geçici bağlanır)

3- On-Line Bağlantı (Yakıt sistemlerinde; Araç üstünde yakıt pompası ile OEM yakıt filtresi arası, veya yakıt pompalama  istasyonunda yakıt pompa çıkışına bağlanır)

By-Pass Bağlantı - MOTOR YAĞI

By-Pass Bağlantı - HİDROLİK YAĞI

On-Line Bağlantı - YAKIT DEVRESİ

 

  BY-PASS BAĞLANTI    

 

Araç üzerinde yağ devresine yapılan bağlantıdır. Ancak filtre basınçlı yağ devresi üzerine seri olarak değil, by-pass sistemi ile paralel bağlanır. Bunda amaç sistemin kullandığı fonksiyonel yağ devresine zarar vermeden, düşük basınçlı bir devreden küçük miktarda yağ alarak temizlik işini yapmaktır. Böylece ana sistem, Mikron filtresinin temizleyip tanka/kartere döndürdüğü temizlenmiş yağı kullanacaktır.

Motor Yağı: Motor yataklarının yağlama güvenliğine zarar vermeyecek şekilde bağlantı yapılması önemlidir. Motor filtre sisteminde yağ geçiş deliği 1.5 mm ile kısıtlanmış olduğundan, ve yağın alındığı nokta yağlama güvenliği bozmayacak şekilde titizlikle tayin edildiğinden, sistem verimli bir şekilde çalışır. 

 

 

Hidrolik Yağ: Mikron filtreye yağ girişi, hidrolik çalışmayı etkilemeyecek bir şekilde seçilmelidir. Sistem performansını olumsuz  etkilememek amacıyla yüksek basınçlı fonksiyonel hatlar değil, yağ dönüş, yağ basınç göstergesi gibi durgun hatlara bağlantı yapılmalıdır. Bunun için filtremizin hidrolik yağ uygulamalarında temel prensibi bir saat içerisinde yağın %20 sini süzmektir. Depodaki yağın tamamının süzülebilmesi için depodaki yağ hacminin 7 kere çevirilmiş olması gerekir. Örnek olarak; depoda 200 lt yağ varsa bir saatte 40 litre yağ çevrilmesi hedeflenir. Bu durumda 1400 litre yağ çevrildiğine 200 lt yağın tamamı filtre edilmiş olacaktır.

 

  OFF-LINE BAĞLANTI    

 

 

 

Böbrek Bağlantı: Araç üzerine, müstakil pompa motor kullanımı ile uygulanır. Yüksek hacimli hidrolik yağ kullanılan uygulamalarda veya araçlarda/ makinelerde hidrolik devre üzerinde uygun bağlantı nok-tasının bulunamaması durumunda bu sistem ideal olarak çalışır. Bir saatte toplam yağ hacminin %10-15 i kadar bir yağ debisi ile tasarlanır.

 

 

 

 

4MF filtre

 

 

 

 

4 litre/dak pompa

 

 

 

Filtre makine gövdesi üzerinde kolayca servis yapılabilecek bir konumda bağlanır

Pompa şalteri

 

Pompa ile filtre giriş portu arasına 3/4 " x 5 bar (72 psi) basınç emniyet valfi  bağlanır

 

Yağ bir pompa-motor grubu üzerinden depodan emilir, FTA filtre sistemi üzerinden geçirilir ve deponun orta bir yerinden dönüş yaptırılır. Depodaki yağın havalanmaması için yağ düşük yağ seviyesi altında dönüş yaptırılır.

 

Harici Filtre Grubu:  Uygulama durumuna göre pompa-motor-filtrelerden oluşan harici bir filtre grubu bağlanarak temizleme yapılabilir. Sistem kapasitesi ve debi uygulama alanına göre belirlenir. Sistem bakım birimleri tarafından belirlenmiş periyodlarda filtreleme yapmak suretiyle işlev görür. Ancak kullanılmış yağların rejenerasyonu amaçlı değildir. Araç üzeri ve kirlenmenin sürekli olduğu ortamlarda by-pass sitemlerin uygulanması önerilir. Sistem kiralanabilir.

 

 

  sayfa başına

   ON-LINE BAĞLANTI       

 

 

 

 

Araç üzeri uygulama:     Motorda yakıt devresi üzerine takılır; yakıt pompası çıkından sonra sekonder filtre öncesine konulur (Bkz. yukarıdaki yakıt devresi şeması). Mikron filtreleme sistemi, kendi by-pass filtresini OEM sekonder filtre öncesine koyarak OEM sekonder filtre elemanını da korur. Böylece OEM elemanın ömrü 3-4 kat uzamış olur. İnce filtrelemenin sağladığı tasarrufa ek olarak OEM filtre elemanı değişiminden de tasarruf sağlanır.

 

  Sabit tesis uygulaması :    Özellikle araçlarına kendi pompalarından yakıt sağlayan işletmelerde yakıt verme tesislerinde pompa çıkışına takılarak temiz yakıtın verilmesi sağlanır.  Bu uygulama ile yatırım maliyetinden tasarruf sağlanmış olunur. Filtre grubu sayısı yakıt verme debisi dikkate alınarak tayin edilir. Sistemin en önemli avantajı %3-7 yakıt tasarrufu, enjektörlerin tıkanmadan korunması, iyi bir yanma sağlanması, egzost emisyonlarında önemli iyileştirmeler ve OEM yakıt filtre elemanlarının ömürlerinin 3-4 kat uzamasıdır.

sayfa başına