Neden FTA Derin Filtreleme Sistemine Geçmelisiniz?

Derin filtreleme sistemlerinin alışılagelmiş standart OEM filtre sistemlerine göre daha hassas filtreleme sağladıkları bilinmektedir. Derin Filtre sistemleri 2 mikrona kadar filtreleme kapasitesine sahiptirler.

Derin filtreleme sistemleri yıllardır bilinen sitemlerdir ve pek çok derin filtreleme sistemi üreticisi bulunmaktadır. FTA derin filtreleme sistemi, rakip sistemlere göre aşağıdaki avantajları sağlamaktadır.

 

  

   

  1- Filtre kartuşundan doğan avantajlar

  2- Filtre gövdesi ile ilgili avantajlar

 

  A- FİLTRE KARTUŞLARINDAN DOĞAN AVANTAJLAR

 

Pek çok derin filtre sisteminde karşılaşılan sorunlar şunlardır:

1- By-pass kaçırma (yağın/yakıtın filtre sistemi içerisinden süzülmeden kaçması)

2- Yüksek basınç düşmesi (yakıt uygulamaları)

3- Tünellenme (yağın/yakıtın filtre elemanı içerisinde oluşan tünellerden kaçması)

4- Malzeme geçişi (filtre eleman malzemesinin dağılarak sisteme girmesi)

5- Kartuş değiştirme zorluğu

  Sorun 1- By-Pass kaçırma:

Filtrenin kirden tıkanması durumunda, ya da sistemde oluşan su ile doyma durumunda, kartuş giriş çıkışında basınç düşümü farkı artar ve filtre öncesinde yükselen basınç kirli yağı muhtelif yerlerden kaçmaya zorlar.

FTA Filtre sistemi, bu filtre eleman ringlerini Zytel muhafaza kartuşu içerisine sızdırmaz bir şekilde kalıplayan tek firmadır.

 

 

 

Bu patentli sızdırmaz ringleri Zytel muhafaza içerisine kalıplanmıştır. Böylece muhafaza ile filtre elemanı arasında kaçırma meydana gelmez.

sayfa başına

  Sorun 2- Yüksek Basınç Düşümü (YAKIT UYGULAMALARI)

Optimal süzme ile basınç düşümünün risk yaratmaması;

- Ruloda sargı sayısına

- Sarım sürecinde uygun gerilimin uygulanmasına bağlıdır.

*  Sarım sayısının düşük olması ve düşük gerilimde sarım yapılması filtrelemede tünellenmeye ve by-pass kaçaklara neden olur.

*  Sarım sayısının çok fazla/sık olması ve yüksek gerginlikte sarım yapılması filtrelemede tünellenmeye ve by-pass kaçaklara neden olur.

FTA filtre elemanlarında sarım sayısının optimal düzeyde tutulması ve sarım gerginliğinin hassas ayarlanması sayesinde filtre elemanında basınç düşümü minimal düzeyde tutulur. Böylece enjektörlere gönderilen yakıt basıncında düşme önlenir.

Resimde FTA elemanı sargı yoğunluğu açıkça görülmektedir

 

  Sorun 3- Tünellenme (yağın/yakıtın filtre elemanı içerisinde oluşan tünellerden kaçması)

Yukarıda açıklandığı gibi, filtre elemanlarının üretimi sürecinde sarıkm sayısının çok az olması veya sargı gerginliğinin yetersiz olması elemanlar arasında tünellenme meydana gelmesine neden olur. Kirli yağ içerisindeki parçacıklar bu tünellerden geçerek temizlenmeden sisteme girerler. Eğer sistemde özellikle su mevcutsa bu meydana gelir.

FTA filtre sistreminde satgı sayısının optimal tutulması ve sarım gerginliğinin hassas bir şekilde kontrol edilmesi, tünellenme riskini minimize eder.

 

Kirletici parçacıklar elemanlar arasında oluşan tünellerden, süzülmeden geçerler

  Sorun 4- Malzeme Geçişi (Eleman malzemesinin dağılarak sisteme girmesi)

Pek çok derin filtreme sisteminin baş belasıdır!.. Yakıt/yağ devresinde filtre elemanı malzemesinin koparak sisteme girmesi ve özellikle yakıt sisteminde enjektörleri tıkamasıdır.

FTA filtre sisteminin patentli tasarımı sayesinde bu sorunun önüne geçilir. Eleman ringlerinin Zytel muhafaza içerisine paketlenmiş olması sayesinde filtre eleman malzemesinin parçalanmasının ve dağılmasının önüne geçilir.

Vagon Tekeri şeklindeki ızgaraların kullanımı sayesinde malzemenin sisteme girişi önlenmiştir.

 

  Sorun 5- Kartuş değiştirme zorluğu

Bu sorun genellikle elemanların yağ/yakıt doygunlaşıp şişmesinden ötürü meydana gelir. Elemanların dış muhafazalarının olmaması durumunda, veya bu muhafazanın doygunlaşıp şişmesi durumunda kartuşu çıkarıp değiştirmek güç hale gelir.

FTA filtre elemanlarında dış muhafazanın Zytel tabakadan yapılması sayesinde bu durum bir sorun olmaktan çıkmıştır. Ayrıca eleman göbeğinde eleman boyunca kullanılan alüminyum destek tübü de eleman değişimini kolaylaştırır.

sayfa başına

 
  FİLTRE GÖVDESİ İLE İLGİLİ AVANTAJLAR

 

1- Kartuş değiştirme kolaylığı

2- Filtre eleman değişiminde boşaltma/tahliye kolaylığı

3- Filtre kapağında etkin sızdırmazlık

4- Eleman değiştirdikten sonra sistemin havasını alma kolaylığı (yakıt)

 

  1- Kartuş değiştirme kolaylığı

Filtre elemanları tıkanıp yağ/yakıt ile doygunlaştığında, kartuş değişimi büyük bir sıkıntı haline gelir. Operatörler, eleman değişim sürecinde makineyi gayrifaal yapmaktan hoşlanmazlar. Filtre gövdesinin etkin tasarımı sayesinde bu sorun aşılarak bir avantaj haline gelmiştir.

Kapak ve göbek mili grubu üzerine eleman kartuşlarının monte edilmesi ile meydana gelen Hızlı Değiştirme Paketi, cıvatalı sistemi gevşetilerek muhafaza içerisinden çıkarılır; kartuşlar mil üzerinden çıkarılır, yeni kartuşlar ve contalar kullanılarak tekrar monte edilir ve gövde içerisine vidalanarak takılır. Böylece önemli bir servis kaybı olmaksızın kartuş değişimi yapılabilir.

İkinci bir avantaj olarak, Hızlı Değiştirme Paketi hazır hale getirilerek filtre üzerinde kullanılmış paket yerinden çıkarılır ve hazır yeni paket takılır. Bu işlem (yağ giriş kesme vanası kullanılması durumunda) makine çalışırken bile yapılabilir. Sökülen Filtre paketi yeni bir YEDEK PAKET olarak hazır tutulur.

   

 

  2- Filtre eleman değişiminde boşaltma/tahliye kolaylığı

Filtre muhafazası içerisinde bir miktar yağ/yakıt tutacağından kartuş değişimi sırasında bu büyük sorun yaratır (ziyan ve kirlenme). FTA filtre sisteminde filtre muhafazası dibine konulan tahliye portu sayesinde muhafaza içerisindeki yağ/yakıt boşaltılarak malzemenin ziyan olmasının ve çevreyi kirletmesinin önüne geçilir. Tahliye vanası, uygun fitting bağlantısı ile yağ numunesi almak ve filtre giriş basıncını ölçmek için de kullanılır.

Tahliyeyi kolaylaştırmak için harici bir hortum bağlantısı yapılabilir.

 

 

  3- Filtre kapağında etkin sızdırmazlık

Pek çok derin filtreleme sisteminde tek o-ring kullanılır ve montaş sırasında yuvarlanıp yuvasından çıkma riski nedeniyle sızdırmazlık kaybına neden olunabilir.

FTA filtre sisteminde kapak üzerinde bir çapta (o-ring) ve diğeri kapak kanal dibinde (kare kesitli conta) olmak üzere iki conta kullanılarak sızdırmama garati edilir.

Ayrıca, kapağı mil üzerinde oynak sızdırmaz duruşu sayesinde, kapak muhafaza üzerine herhangi bir kasıntıya meydan vermeden geçerek kapağı merkezlenmesi, ve cotaların yerlerine düzgün oturması sağlanır.

 

  4- Eleman değiştirdikten sonra sistemin havasını alma kolaylığı (YAKIT)

Yakıt sistemlerinde eleman değişikliği yapıldıktan sonra sistemin havasının alınması önemlidir. Benzer sistemlerden farklı olarak FTA filtreleme sistemlerinde havalandırma portu T-Kolu üzerine konulmuştur ve sistemde en yüksek nokta olması itibariyle sistemin tüm havasının alınması garanti edilir (turuncu ok). Benzer sistemlerde kapak üzerinde uygulanan havalandırma portu hava oluşumunu tahliyede yetersiz kalmaktadır.

  sayfa başına